Osmanlı Kadın Giysileri Müze Evi

Emel Aksoy Osmanlı Giysileri Müze evi

Müze’nin küratörü ve müzenin kitabını hazırlayan Oylum Öktem İşözen koleksiyonerlikle müzecilik arasındaki ilişkiyi ‘Müze sözcüğünün kökeninde Yunan mitolojisindeki ilham perisi ‘mousa’görülür. Latince ‘mouseion’sözcüğünün,  ilham perisinin tapınağı’ anlamında kullanıldığı biliniyor. İlham kavramı koleksiyoncunun anahtarıdır. Onu, belki de bütün yaşamına yayılan ‘biriktirme çabasına iten isteği yaratan bir büyüleniş anıdır esin’müzenin giriş yazısında.

Emel Aksoy’un çocukluğunda ailesinden kalan saray giysilerini, yıllar içinde sandıklar açtırarak, her bir giysinin başlığından, çorabına kadar olan bütününü bulabilme heyecanı vereninde bu olduğuna inanıyor.

‘Emel Aksoy, anneanneciğime çocukken sandıkları zorla açtırır, içindekileri büyülenmiş gibi seyrederdim. Oyalar, güzelim peşkirler, yemeniler, danteller, telkırma duvaklar ve nadide işli örtüler..bana hikayelerini anlattığında içim coşardı. Koleksiyonum onca ülkede, Türkiye’min güzel şehirlerinde izleyicileriyle buluştuktan sonra müzeye dönüşürken ‘eski anılarla, anıların bugün ki dekoru içinde günlerce dolaştım. Sonunda anladım ki ben bu hikayede sadece bir aracıyım. Öte yandan benim ki bu koleksiyona adanmış bir yaşam.’diyor.

Emel Aksoy Müze Evi, mitolojinin büyülü dağı Mikale’nin eteklerinde yer alan tarihi Domatia köyünde yer alıyor. Köy mübadelenin hüzünlü hikayelerini taş evlerinde, taş sokaklarından bugünlere taşır.

Sokaklarında yürüdüğünüzde kulağınıza binlerce yıl öncesinden müzik tınıları, gülüşmeler, en güzel giysileriyle çeşme meydanında gezinen gençlerin seslerini duyar gibi olursunuz.

Oylum Öktem İşözen ‘Tarihe iz bırakan kahramanların, dönemin yaşayan halklarının giysileri insanlık tarihinin önemli belgelerden biridir. Ülkelerin kimlikleri, renklerle olan ilişkileri, yerel kültürlerin değerlerini anlayabilmek, yerelden evrensele kültürleri taşımak, gelecek kuşaklara doğru belgeleri anlatabilmek, aktarabilmek önemlidir.

Emel Aksoy Osmanlı Kostümleri Müze Evi, mitolojinin içinde Ege’de bir köy evinde, ülkesine sevdalı, coşkulu, tek başına bir kadının ülke değerleri yok olmasın, unutulmasın diye verdiği örnek bir mücadeledir’diyor.

 • Client:

  Brooklyn Finest Flowers

 • Year:

  2018

 • Job:

  Artworks

 • Share:
 • Share: