Oylum Öktem İşözen

Oylum Öktem, 1976 yılında İstanbul’da doğdu.
MÜGSF Moda ve Tekstil Tasarım bölümünde lisans ve aynı dalda Mimar Sinan Üniversitesi GSF’de Yüksek Lisansını tamamladı. Dünya’nın önde gelen akademilerinde master class lara katıldı.

Öktem, Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Değer Eğilimlerinin Evrimine Moda Perspektifinden Bakış konulu teziyle Sanatta Yeterliğini bitirdi.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda Kostüm Tasarım bölümünde görev aldı.
Türk tekstil ve moda sektörünün değerli markalarının tasarım yetkilisi olarak çalıştı.
İstanbul Tekstil Konfeksiyon ve İhracatçılar Birliğinin(İTKİB) bir Avrupa Birliği Projesi olan, University of Arts London, London Collage of Fashion ile İstanbul Moda Akademisinin kuruluşunda ve gerçekleştirilmesinde Sanat Yönetmeni ve Moda Tasarım bölüm başkanlığını yaptı.

Bu dönemde, giysi kültürüne ve tarihine dair birçok serginin sanat yönetmenliğini gerçekleştirdi. Küratör olarak Ulusal ve Uluslararası platformda sergiler tasarladı.

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakultesinde ‘Multidisiplinler Arası Kültürel Kesişmeler’ üzerine ders verdi. Aynı üniversitenin Moda Tasarım bölümünde öğretim görevlisi olarak görev aldı.

Akademisyen olarak yurtdışında ve yurtiçinde konferanslar veren Oylum Öktem’in eserleri yurtdışında birçok yarışmalı sergiye kabul edilmiştir.

Multidisipliner çalışan sanatçı, Cumhuriyet’in değerli heykeltraşı, babası Prof. Dr.Tankut Öktem’in atölyesinde heykel üzerine geliştirdiği gözlem deposunun gensel izini heykel sergileri ve heykelleriyle sürdürmektedir.

Raffles Otel –İstanbul heykeli, Dream Project Heykeli, Maçka Parkı Fasl-ı Özgürlük heykeli, Sadrazam Sait Paşa Konağı heykelleri gibi birçok kent heykelini gerçekleştirmiştir.

Derin Deliler: Bir Kent Meselesi sanatçı 3.kişisel sergisini 2016 yılında İstanbul Mimarlar Odasında açmıştır.

D-Köy Kültür ve Sanat projesinin kurucu ortağı olan Oylum Öktem İşözen,
Tankut Öktem Müze Evi ve Derneği kurucu ortağıdır.
Osmanlı Giysileri Koleksiyonları Müze Evi’nin sanat direktörlüğünü yapmıştır.

Giysi tarihi ve Heykel disiplini alanında yayınlanmış kitapları, makaleleri bulunmaktadır.
En son kitabı Bir Cumhuriyet Annesinin Günlüğü, 2018 yılında yayımlanmıştır.

Sanatçı evli ve Han İşözen’in annesidir.

İÇKİN VE AŞKIN OLAN KENDİLİK

Babası Tankut Öktem’in kolları uzamın boşluklarından yaratıcı imgeleri devşirirken Oylum bir tapınaktan içeriye ilk bebek adımlarını atıyordu.Babası işliğinde; insani, kırılgan, efsanevi öyküsel imgeleri kompoze ederken Oylum meraklı gözlerle babasını izliyordu. Bir tapınma gibi heykelleri yontan sanatçının elleri bu eserleri göklere armağan edecekti.Büyük heykeltraş dolu ve sonsuz uzayın dilini kavramış biri olarak işliğinde çalışırken onu gözleyen, derinden duyumsayan küçük kızı bu olağanüstü eylemi hayranlıkla izliyordu. Tankut Öktem bu garip sonsuzluğu kendi yapıtlarıyla bezemek istiyordu. Ancak bir farkla ki bu hareketli uzamda doğanın alt edemeyeceği, parçaların dağılıp gidemeyeceği sağlam eserler armağan ederek. Böylece bir ışık ustasının kızı olarak Oylum Öktem; gen taşıyıcı, yaratıcı ve atalarından aldığı genlerle boyutlar arası yolculuğa daha küçük yaşta başladı. Daha sonra ise “Hiçliği Varlığa” dönüştüren babası Tankut Öktem’in yaşayan evrensel eline dönüştü.

Oylum; genlerine ekilmiş uzam/zaman bilgileriyle yol alması gerektiğinin bilincine çok erken yaşta ulaşmıştı.Önünde sıradışı bir örnek vardı.Hem gensel hem fiziksel, zihinsel ve biyolojik bir mirası taşığının farkındaydı. Babası üç boyutlular aleminde bir tanrıydı,onun çalışan biçim veren yetenekli ruhunu ve ruhunun uzantısı güçlü ellerinin nasıl işlediğine hep tanıklık yapmıştı. O halde o da yola koyulmalıydı. Ruhunun ilk fenomenlerini zaptetmeli ve biçimlemeliydi, kendi arketipal yolunda ilerlerken özgün buluşlarını yaratmalıydı.

Oylum Öktem İşözen kendi öznel mitini geri çağırmaya başladığında ; ruhuna serpiştirilmiş kendi başına yaşayıp duran şeyleri anımsamaya,içinde uyuyan cevheri uyandırmaya yarayan araç ve gereçin babasının işliğinde yani çok yakınında bulunduğunu anlamıştı. Soylu madenleri atasal soyağacının verdiği meyvelerle bezemek için kollarını sıvadı ve doğanın girintili çıkıntılı kah yuvarlak kah uzamsal formlarını kendi özgün formlarına dönüştürmeye başladı.İlk hedefi uzamın her yanına dokunan formlar tasarlamak ve bir dönüşümü gerçekleştirerek aşkınlığa ulaşmaktı. Atasal genlerinin zihinsel kalıtı ve uzantısı yetenekli elleriyle; insanın macerasını taşa, kile, mermere, bronza yükleyerek bir görev üstleniyordu. Durağan kütleleri harekete geçirerek, çokluk içinde birliği sağlamak,nesnenin inatçı sessizliği içinde onu konuşturmak, kendi mutlaklarını ileri sürmek; işte bu eylemler topluluğu içinde babasının ruhuna dua yollarcasına çalışıyordu işliğinde. Zaman içinde Oylum Öktem İşözen’in yarattığı formlar arketipal bir gerçekliğin sözcüleri oldular. Ondaki gensel algılama yine onda bulunan duyumsama yorumlama, estetikleştirme sürecinde ortaya çıkmıştı. Babasının ona kutsal bir törenle teslim ettiği meşaleyi bir psikologem olarak ileri zamanlara gururla, göğsü kabararak taşıyacağına and içmişti.

Gülseli İnal

OYLUM İÇİN,

Farklı bir kültür ortamında yaşayan bir sanatkârın yapıtları hakkında fikir yürütmek kolay bir şey olmamakla beraber, yetenek evrensel olunca, diyalog yazılabiliyor. Heykeltraş’ın seçtiği malzeme, şekillerin bilgince ve gizemli oyununu şartlandırır ve tutumunun sonucunu belirginleştirir. Malzeme seçimi, sanatkârın yaratılışına ve istençine uygun olmalıdır, çünkü o zaman ancak malzemeye gereken saygıyı verecektir sanatkâr.

Bu heykel serüveninde, her ne kadar Oylum’la benim yöntemlerimiz çok farklıysada, onun yapıtlarına hayranım. Yarattığı kişiler, zekâları, duyarlılıkları, ifade belirginlikleri, hareket ve ateşli ritmleriyle bende heyecan yaratıyor ve beni katiyen ilgisiz bırakmıyor. Sirk konusu tam bir rüya ve özlem dünyasıdır ve bunu Oylum, ustaca ve büyük bir duyarlılıkla, iyi anlamış. İfadesi çok kuvvetli, ve bana göre, Camille Claudel’ın yapıtlarıyla bir parallelik kurulabilir.

Belki gençlik çoşkusu zamanla sakinleşebilir! Ve bu güzel serüvenin başkalaşımı, farklı malzemelere, örneğin mermere dönüşürse, ne olabilir acaba ? Gözüpek ama makul bir soru.

Bu düşünceyi unutun ve kendi özel tutumunuza devam edin. Bugünler yoğun ve güven verici, yarınlar ise her zaman kaygı vericidir! En önemlisi gerçek olmak ve modaya teslim olmadan yoluna devam etmektir.

André Tommasini
Lausanne, 24 Ekim, 2008

Lorem Ipsum

1-AKADEMİK GÖREVLER

1A-Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakultesi Öğretim Görevlisi(DERS VERDİĞİM İÇİN)
1B-Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi(6 AY ÇALIŞTIM, BELGESİ VARDI?)
1C-IMA DİĞER GÖREVLER(BELGESİ GELECEK)
1D-İstanbul Moda Akademisi, sanat yönetmeni ve moda tasarım programları lideri
1E-SEKTÖREL GÖREVLER
1E1-ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO BÖLÜMÜ KOSTÜM TASARIMI(BELGESİ YAPTIĞIM İŞ)
1E2-BEYMEN CLUB(İŞKARTIMI GÖNDERECEĞİM)-2004-2006
1E3-POLOGARAGE MODA TASARIM ASİSTANI(BELGESİ VARDI?)1999-2001

2-KISA FİLMLER VE BELGESELLER
2A-IONIA-DOMATIA-DKOY MÜBADELE PROJE FİLMİ-2014
2B-LCF İMA FASHION EDUCATION FOR FASHION FİLMİ-2010
2C-LİFE; REALITY OR FANTASY, NATİONAL GALLERY-CSM UAL, 2008, LİFE AND DEATH-2008
2D-TANKUT ÖKTEM BELGESELİ-2010

3-KOLEKSİYON
3A-KOLEKSİYONDA ESERLER(BUNLAR SERGİLERİMDEKİ ESERLERİMİ ALARAK KOLEKSİYONLARINA KATANLAR, HANGİ ESER KİMDE BİLİYORUM AMA NASIL KANITLARIM)
3B-ÖZEL KOLEKSİYONLAR
3B1-DREAM-PEOPLE HEYKELİ-POZİTİF GROUP-DREAM HEYKELİ, 2016 EYLUL, İSTANBUL
3B2-NAZIM HİKMET KÖLN VAKFI – RÜZGARA YÜRÜYENLER ÖDÜL HEYKELİ – 2018
3B3-RUFFLES ART HOTEL, İSTANBUL HEYKELİ, ZORLU HOLDİNG, İSTANBUL, 2015 KASIM
3B4-SADRAZAM SAİT PAŞA KONAĞI- YÜN SARAN KIZLAR HEYKELLERİ-ITKİB -2007 ARALIK
3B5-SADRAZAM SAİT PAŞA KONAĞI-İNSAN VE GİYSİ HEYKELLERİ-İTKİB-2007 ARALIK, İSTANBUL
3B6-SADRAZAM SAİT PAŞA KONAĞI, LEONARDO FOR FASHION, İSTANBUL, 2007
3B7-SADRAZAM SAİT PAŞA KONAĞI, SCULTURE FOR FASHION-ITKIB 2007 ARALIK,İSTANBUL
3B8-SADRAZAM SAİT PAŞA KONAĞI, TASARIMINI BEKLEYEN KIZ HEYKELİ, ITKIB, 2007 ARALIK
3B9-SADRAZAM SAİT PAŞA KONAĞI, WOMEN AND MEN, ARALIK, 2007
3B10-YORUM – PUBLİCİS AJANS
3C-RESMİ KOLEKSİYONLAR
3C1-FEVZİYE MEKTEPLERİ VAKFI, OĞULLARIM VE BEN, ÇİNGENELER, 2011, İSTANBUL
3C2-ŞİŞLİ BELEDİYESİ, FASLI ÖZGÜRLÜK HEYKELLERİ, MAÇKA PARKI, 2012,İSTANBUL

4-KOSTÜM TASARIMI
4A-BANKTA İKİ KİŞİ

5-KÜRATORLUK
5A-CYCLE OF FASHION, TOKYO, JAPONYA, 2008
5B-BRONZA YAZILAN EFSANE-İŞBANKASI KİBELE SANAT MERKEZİ, İSTANBUL-2010
5C-CYCLE OF FASHION-SADRAZAM SAİT PAŞA KONAĞI-İSTANBUL-2007
5D-BİR CUMHURİYET HANIMEFENDİSİ-MEVHİBE İNÖNÜ-2009-SADRAZAM SAİT PAŞA KONAĞI-İSTANBUL
5E-TANKUT ÖKTEM’İN ARDINDA 10.YIL, ASSM, İZMİR, 2018
5F-TANKUT ÖKTEM MÜZE EVİ, 2014, BURSA
5G-OSMANLI KADIN KIYAFETLERİ MÜZE EVİ-2014-SÖKE
5H-SIRADIŞI BİR USTA- CKM-2012-İSTANBUL
5I-TGSD, Portfolyo’dan Catwalk’a, 2010
5J-Anlatımlar; Modanın Sessiz Bedenleri, İSVEÇ BORAS ÜNİVERSİTESİ işbirliğinde, 2008
5K-BİR ARADA, İTALYA KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ, İTALYAN KONSOLOSLUĞU, İTALYA, İSTANBUL, 2008
5L-BRİDGES TO FASHION, HOLLANDA KONSOLOSLUĞU ortak projesi, İstanbul, Hollanda, 2008
5M-ISTANBUL MODA HAFTASI-MERCEDES BENZ
5N-İMA MEZUNİYET SERGİSİ 2010
5O-İMA MEZUNİYET SERGİSİ 2010-2011
5P-İSTANBUL İÇİN 12 KIYAFET-İSPANYA KONSOLOSLUĞU İŞBİRLİĞİNDE-İSTANBUL-2009
5R-İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAŞKIŞLA KAMPÜSÜ, İSTANBUL MODA HAFATSI SERGİSİ, 2010
5S-LCF-IMA TANITIM SERGİSİ-2010
5T-WORLD COSTUME FOUNDATION, 2010, İSTANBUL
5U- Portfolyodan Catwalk’a İTKİB, 2010

6-ÖĞRENİM BİLGİSİ
6A-DİPLOMA DIŞI EĞİTİMLERİMİN BELGESİ
London College of Fashion Sanat ve tasarım alanında eğitimcinin eğitimi
London College of Fashion Moda Tasarımının her düzeyde, evrensel anlayışla müfredat yönetimi
London College of Fashion Eğitim yöneticisinin eşitlik psikolojisi-
London College of Fashion How to be a jury in Fashion Design
Arts Academy-Royal Collage Masterclass in sculpting the figure and portrait
Central Saint Martins Nick Brooks-Advanced Casting and Moulding
Central Saint Martins Scott Eaton-Masterclass of Anatomy , England
Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. Giep Hagoort-Kültürel Girişimcilik- Anlamı-Methodları ve Uygulaması/2010
Central Saint Martins College Tasarım yaratıcısının kendini ifade edebilme yöntemleri/2008
Central Saint Martins College Resim sanatında hikâyeler,
Film çekimi ve editasyon eğitimi/2008
Central Saint Martins College Fotoğrafçılık eğitimi/2008
Central Saint Martins College Küratörlük eğitimi/2008
Academy of Arts/ İtaly Fine Arts Multimedia-Seramic and Oilpainting
Academy of Arts/ İtaly Traditional Jewelery making
İstanbul Moda Akademisi &Institut Français de la Mode
Lüks marka yönetimi / İstanbul / 2008
İstanbul Moda Akademisi & London College of Fashion
Pazar ve müşteri odaklı portfolyo / İstanbul/2007
İstanbul Moda Akademisi & London College of Fashion
Hızlı moda için tasarım metodları / İstanbul/2007
İstanbul Moda Akademisi & London College of Fashion
Moda marka yönetimi/ İstanbul/2007
İstanbul Moda Akademisi & Institut Français de la Mode/ İstanbul/2007
Uluslararası moda pazarlama

6B-SERTİFİKALARIN GÖRÜNTÜLERİ GELECEK

7-PROJELER

7A- AB Projesi, KÜLTÜR KÖPRÜLERİ, CULTURAL BRIDGES,2010
7B-AURA YAZ AKADEMİSİ PROJE KOORDİNATÖRÜ, 2017, TEMMUZ
7C-BİR ARADA-İTALYA KÜLTÜR BAKANLIĞI-AB PROJESİ-İTALYA-İSTANBUL-2008
7D-BORA AKSU İLE KOTON ÖĞRENCİ TASARIM PROJESİ
7E-DKÖY KÜLTÜR SANAT PROJESİ, 2016
7F-DÜŞLER AKADEMİSİ, ENGELLİ GENÇLERE MODA TASARIM EĞİTİMİ PROJESİ, 2009, İSTANBUL

8-SANATSAL ÇALIŞMALARDA JURİ ÜYELİĞİ

8A- AB, İTALYA KÜLTÜR PROJESİ TASARIM YARIŞMASI
8B- EUROSKİLLS 3.LÜK, LİZBON, PORTEKİZ, 2010
8C-ITKİB KOZA YARIŞMASI, 2010(BELGESİ GELİYOR)
8D-İTKİB KOZA YARIŞMASI, 2009(BELGESİ GELİYOR)
8E-LCF İÇİN JÜRİ ÜYELİĞİ, 2008-2011
8F-TURKEY SKİLLS, ANKARA, 2011
8G-WORLD SKİLLS CALGARY, KANADA, 2009
8H-WORLD SKİLLS, ROTTERDAM, HOLLANDA,2008

9- WORKSHOPS

9A-BELGESİ İÇİNDEKİLER DOSYASINDAKİ GİBİ ÜST BAŞLIKLAR YAZILARAK GELECEK, KOYALIM DERSENİZ ETKİNLİK FOTOLARI VAR

10-SERGİLER

10A-BİREYSEL SERGİLER
10A1-Çingeneler, Teşvikiye Sanat Galerisi, 18 MAYIS- 4 HAZİRAN 2011
10A2-Derin Deliler, Bir Kent Meselesi, 2016, 30.03-21-04-2016
10A3-GİYSİ’DEN HEYKELLER-A44-15 MART-17 NİSAN 2017(SERGİ FOTOLARI GELECEK)
10A4-ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA – RENKLER, FORMLAR, RİTUELLER, 20 Nisan-5 Mayıs 2016
10A5-Palyaçolar, Drimart Sanat Galerisi, 2006, 2-2- Mayıs 2006

10B-KARMA SERGİLER
10B1-İSTANBUL CONTEMPORARY ART FAİR, CABAOĞLU GALLERY, 2008

11-DİĞER KLASÖRÜNÜN İÇİNDE HENÜZ TAM OTURTAMADIĞIM DOSYALAR VAR. DÜŞÜNECEĞIM.
TABİİ Kİ SİZLERİN ÖNERİSİDE ÇOK KIYMETLİ.

AKADEMİK Karma Sergiler

Komrat/Moldova 13-16 Nisan 2016
V.International Turkic Art, History and Folklore Art Activies – Turkish Handicraft Research and Application Center of Selçuk University, Komrat State University, Germany Institute of World, Azerbaijan Cultural Heritage Support to Research Association and İtaly Youth in Conservation of Cultural Heritage, Art, Culture People Union.

Machida City Museum of Graphic Arts, Japan

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi, Sivas
III. GÜSBAG Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Karma Sergisi


Selçuk Üniversitesi
IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Sanat Etkinlikleri
Karma Sergisi

Sanat Koleksiyonu Sergisi
Fevziye Mektepleri Vakfı

Selçuklu’dan Bugüne Geometri Uluslararası Jürili Karma Sergi

İİİ) Sempozyum, Workshop, Bienal Eserleri

11th İnternational Biennial of Contemporary Textile Art
Scythia –

Exhibition

Fashion Show

Ulan Bator – Mongolia
X. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu
Karma Sergisi

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi
Çizgi Film/Animasyon Festivali ve Sempozyumu – Uluslararası Plastik ve El Sanatları Jürili Karma Sergi

III. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı
Anadolu’dan Esintiler – Anatolian Breezes ABD/ Florida
Florida Atlantik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Kültür Sanat ve Araştırma Merkezi, Florida Türk Amerikan Derneği

Adnan Menderes Üniversitesi Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu Karma
Sergisi

The Textile Arts Factory , Thessaloniki, Selanik
Jürili Sergi – 2016
Intimate Treasures Shooting Jewellary

BİLDİRİ

11th İnternational Biennial of Contemporary Textile Art Conferance

The History of Silkwarm Cacoons in West Anatolia from Ottoman to Today

5th International Conferance on Education
5th World conference on Design and Arts
South East European University, Skopje & Tetova, Macedonia

An Evaluation of Artist Museums: The Case of Tankut Öktem Museum House

Intcess16
Socio-int 2016 (Chairman)

3rd International Conference on Education Social Sciences and Humanities
Conference

Relationship between Fashion and the Textile Sector and Educational Institutions:Istanbul Fashion Academy Example

Ulan Bator – Mongolia
Ulusal Moğolistan Üniversitesi
X. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu
Tarih Boyunca Kültür Sürekliliğinde Doğu ve Batı İlişkisinde İpek Yolu

Komrat/Moldova
Komrat Devlet Üniversitesi
V.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi,
Osmanlı Kadın Kıyafetleri Müzesi ve Kültürel Miras

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakultesi Sanat Sempozyumu
Toplumsal Değişimlerin Modaya Etkisinin Tekstil Sanayisi ve Mesleki Eğitim Özelinde İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi, Konya
VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi
Tekstil Koleksiyonlarını Sergileme ve Koruma Yöntemleri, Osmanlı Kadın Kıyafetleri Müze Evi Örneği

IBAD , Madrid – Spain(İspanya)

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi – İnsan ve Toplum Bilimleri
Istanbul Textile Economy during the Westernization Period
Batılılaşma Döneminde İstanbul Tekstil Ekonomisi

İstanbul
3rd International Conference on Education and Social Sciences
The Image of Women and Fashion in Turkish Paintings of the Republic Period

International Multidisiplinary Conference
İstanbul’da Azınlıklar ve Modaya Etkileri
Mınorities In İstanbul and Theır Impacts on Fashion
Aura- Architecture Urban Research Academy
İstanbul Konferansları

Konuşmacı
Kent ve Heykel

Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi
Konuşmacı ve Moderatör
Türkiye’de Heykel Meselesi – Panel